COVID-19 SALGININDA

  • AKILCI İLAÇ KULLANIMI : ANTİBİYOTİK YÖNETİŞİM PROGRAMLARI
  • AŞI ve İMMÜNİZASYON
  • SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLAR
  • HIV/AIDS
  • İMMÜNSÜPRESİF HASTALARDA İNFEKSİYON HASTALIKLARI
  • MİKROBİYOLOJİ: LABORATUVAR - KLİNİSYEN İŞBİRLİĞİ
  • MİKROBİYOTA ve PROBİYOTİKLER
  • VİRAL HEPATİTLER
  • YOĞUN BAKIM İNFEKSİYONLARI